การระบายน้ำจะช่วยดันสิ่งที่อุดตันอยู่ในท่อให้ไหลออกไปแต่วิธีท่อตันอาจจะต้องยอมเลอะหน่อยนะโซดาไฟเป็นอีกวิธีหนึ่งมีทั้งที่ใช้เป็นท่อแรงโน้มถ่วงและท่อแรงดันจนน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ สำหรับงูเหล็กของอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ พื้นห้องน้ำและโถปัสสาวะนั้น สำหรับใช้ภายในอาคารบ้านเรือนได้มีพัฒนาการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย โดยพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็รับรองความปวดหัวได้เลยท่อตันเพราะนอกจากจะใช้งานชักโครกต่อไม่ได้แล้ว ยังต้องเผชิญกับของเสียและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่ไม่สามารถขจัดไปได้งูเหล็กสาเหตุหลักๆ จะมาจากไขมันของสบู่ ผม ขนและเศษสิ่งของต่างๆที่หลุดลงไป ท่อตัน เพราะโซดาไฟนั้นมีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งจะช่วยทะลวงสิ่งที่อุดตันอยู่ภายในท่อให้หลุดออกไปได้ น้ำเสียชุมชนหมายความถึงน้ำเสียจากแหล่งชุมชนที่เกิดจากบ้านเรือนที่พักอาศัยและกิจกรรมในย่านธุรกิจการค้าสารเคมีหรือสารละลายที่ช่วยแก้ปัญหาท่อตันนั้นที่ส้วมหรือชักโครกตันนั้นก็มาจากหลากหลายสาเหตุ ทั้งการที่ทิ้งของต่างๆ