เรามักสังเกตเห็นได้ว่า รถตู้ที่วิ่งอยู่ตามท้องถนน ทั้งรถตู้เช่าและรถตู้แบบวิ่งรับส่งผู้โดยสารนั้น มักเป็นรถตู้แบบใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงเสียส่วนใหญ่ นั่นก็เพราะว่า รถตู้ที่เติมก๊าซโดยเฉพาะก๊าซที่นิยมเติมกันทั่วไปอย่าง NGV ช่วยให้ประหยัดค่าเชื้อเพลิงไปได้มาก
สภาพเศรษฐกิจของบ้านเรา ส่งผลต่อการทำธุรกิจหลายๆ อย่าง ซึ่งธุรกิจรถเช่าหรือรถโดยสารก็ได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนาน จึงต้องหาพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิง หากแบ่งตามประเภทของการใช้เชื้อเพลิง รถตู้ให้เช่าทั่วไป จะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ
1. รถที่ใช้น้ำมันดีเซล
ซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรลปกติที่เห็นกันส่วนใหญ่ตัวถังรถจะเป็นสีบรอนซ์เงิน อาจสังเกตรถที่เติมน้ำมันได้จากตรงนี้ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นเพียงส่วนใหญ่ เกือบจะทั้งหมดเท่านั้น
2. รถที่ใช้น้ำมันเบนซิน
ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีการติดตั้งระบบ NGV เข้าไปด้วยเพื่อประหยัดค่าเชื้อเพลิง หากจะสังเกตเอาจากสีรถ ตัวถังจะเป็นสีขาว
ราคาการเช่ารถตู้
ต้องบอกราคาในการ เช่ารถตู้ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละแหล่งประกอบการ โดยปกติราคาค่าเช่ารถตู้ที่ไม่ใช่ช่วงเทศกาล หรือช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายๆ วัน รถตู้ใช้น้ำมัน ค่าเช่าจะอยู่วันละ ประมาณ 1,800 – 2,000 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ไปและถ้าเป็นรถตู้ใช้ NGV จะอยู่ที่วันละ 2,000 – 2,200 บาทต่อวัน ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ต้องเดินทางเช่นเดียวกัน
แม้ว่าราคาจะมีการเปลี่ยนผันไปตามระยะทาง แต่ผู้ประกอบการบางรายมักชอบฉวยโอกาสในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวๆ ในการขึ้นราคาที่สูงขึ้นมาก ดังนั้น หากจะเลือกเช่ารถตู้กับแหล่งใด ควรศึกษาหาข้อมูลให้มาก รวมไปถึงเลือกแหล่งที่มีมาตรฐานและการบริการที่ดี มีราคาที่เหมาะสม ชัดเจน จึงจะเลือกได้อย่างคุ้มค่า
การจะเลือกเช่ารถตู้แบบใช้น้ำมันหรือแบบเติมก๊าซก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของตัวลูกค้าด้วย แต่โดยส่วนมากแล้วรถตู้ส่วนใหญ่มักเติมก๊าซกันทั้งนั้น สิ่งที่สำคัญจึงควรใส่ใจในเรื่องของรถ การบริการ พนักงานขับรถ ความสะอาด และความปลอดภัยเป็นหลัก