สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือต้องรู้ให้ได้ว่าเราจะได้เรียน สักคิ้ว 6 มิติ กับครูผู้สอนคนไหน และต้องได้เห็นผลงานของครูผู้สอนสักคิ้วคนนั้นๆให้ได้ เนื่องจากมีสถาบันหลายๆแห่ง อาจจะมีครูผู้สอนสักคิ้วหลายท่าน สำหรับเรื่องการสักคิ้ว 6 มิตินี่วาดลงบนคิ้วคนจริงด้วยเครื่องสักนั่นเอง โดยก่อนทำช่างจะทำการวิเคราะห์รูปหน้าและที่สำคัญเรามีผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญจึงเป็นเรื่องยากที่เราจะรู้ได้ว่าเราจะได้เรียนกับครูท่านไดบ้าง ซึ่งครูแต่ล่ะท่านก็มีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันถ้าโชคดีได้เรียนกับครูสอนสักคิ้วที่เก่งก็ถือว่าโชคดี จากความต้องการและความสนใจเกี่ยวกับแบบเรื่องของความงามแล้วต้องยกให้กับเกาหลีนั้นก็คือการสักคิ้ว 6 มิติของเรานั้นเหมาะที่สุดด้วยเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการสอนด้วยการคอยทำการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนไปร้ายเจอครูฝึกสอนสักคิ้วที่มีประสบการณ์การสักคิ้วมาไม่มากนักหรือไม่เก่งก็แย่เลยสำหรับผู้เขียนโชคดีที่ได้ไปเรียนหลายๆแห่งและแต่ล่ะประเทศ เพื่อให้รูปแบบของการสักออกมาดีแลเหมาะสมกับใบหน้ามากที่สุด และแต่งกันคิ้วส่วนเกิน