เราเองเข็ดเสียแล้วกับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้บริการของร้านมใหญ่ๆสำหรับร้านดอกไม้เรานั้นเคยใช้บริการมาแล้วพบง่าค่าใช้จ่ายสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้บริการมันแพงเสียขนาดนี้บอกตามตรงเลยว่าถ้าจะแพงขนาดนี้เรานั้นเองคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยไหวสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้บริการเราเองเคยคิดว่าถ้าเรานั้นใช้บริการของร้านใหญ่อย่างน้อยเรานั้นใช้บริการของร้านใหญ่เราว่าน่าจะได้ส่วนดลอะไรบ้างสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้บริการร้านดอกไม้ทีไหนได้เราว่าทำไปทำมาที่เรานั้นเองราคามาเทียบกับแล้วเรานั้นจึงได้พบว่าร้านเล็กๆนั้นมันมีราคาค่าใช้จ่ายสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้บริการของ ร้านดอกไม้ มันถูกกว่ากันเยอะเลยไม่น่าเชื่อเลยวาราคามันคนละเรื่องเลยเลยว่าถ้าอย่างนั้นเรานั้นตั้งใจแล้ว่าสำหรับร้านใหญ่เราเองคงจะไม่เอาแล้วแหละ