forklift
โดยปกติแล้ว รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ มักมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และค่อนข้างทำงานหนักตลอดทั้งวัน บางแห่งนั้น ใช้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนใช้งานว่ารถคันนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

การเช็คสภาพ forklift ก่อนการใช้งาน มีอยู่4ส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

1. ล้อรถ
ล้อ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของรถ ไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดก็ตาม การขับรถ เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คสภาพล้อด้วย ดังนี้
– ล้อหลังบังคับเลี้ยวได้อย่างใจ และแม่นยำหรือไม่
– ล้อหน้ามีความแข็งแรงทนทานและอยู่ในสภาพดีหรือไม่

2. เครื่องยนต์
ระบบขับเคลื่อนอย่างเครื่องยนต์ หรือระบบไฟฟ้า ต้องตรวจสอบให้ดี เพราะหากเกิดขัดข้อง อาจทำให้งานเสียหายได้ โดยตรวจสอบดังนี้
– เครื่องยนต์ทำงานได้ปกติหรือไม่ หรือมีเสียงผิดปกติใดๆ ดังขึ้นหรือไม่ เครื่องยนต์ต้องไม่ติดๆ ดับๆ
– หากเป็นระบบไฟฟ้า ต้องมีการตรวจเช็คแบตเตอรี่ก่อนใช้งานเสมอ

3. หน้าปัด
ที่รถโฟล์คลิฟท์จะมีหน้าปัด บอกถึงการทำงานต่างๆ ควรตรวจสอบดังนี้
– ตรวจสอบดูที่หน้าปัดรถโฟล์คลิฟท์ว่ามีไฟขึ้นปกติหรือไม่
– มีไฟแจ้งเตือนใดหรือไม่

4. เสารถยกและงารถยก
เสารถยก และงารถยก เป็นส่วนประกอบหลักในการใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ และหากเกิดความผลอดพลาด อาจทำให้เสียหายต่องาน รวมไปถึงเกิดอันตรายได้อย่างมาก จึงควรตรวจสอบก่อนใช้งานดังนี้
– เสารถยกมีความเสียหายใดๆ หรือไม่ ทำงานได้อย่างปกติหรือไม่
– งารถยกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนเริ่มใช้งานหรือไม่ มีความแข็งแรงดีอยู่หรือไม่

การตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเริ่มใช้งาน นอกจากจะทำให้รถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานได้อีกด้วย