มันพังก่อนเวลาอันสมควรมากเลยสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อ รถโฟล์คลิฟท์ มาใช้เรานั้นยังไม่แน่ใจสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อมาใช้เราว่าเราเองมันเลือกมาดีพอสมควรแล้วสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะเลือกเราว่ามันดูมาดีแต่ใช้ไม่นานทิ่คิดว่ามันน่าจะใช้ได้นานมันไม่พังมันก็ดีพังขึ้นมาด้ำสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อรถโฟล์คลิฟท์เรานั้นยังมีความโชคดีในความโชคร้ายคือในความโชคดีคือว่ามันใช้แล้วมันพังแต่ยังมีประกันมันยังไม่หมดคาดว่ามันน่าจะจัดการในการที่เรานั้นจะเคยไม่ได้หมดสำหรับการทีเรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะซื้อเรานั้นเช็คกับตัวแทนจำหน่ายสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการนที่เรานั้นจะซื้อรถโฟล์คลิฟท์ว่ามันยังคงจะจัดการในการที่เรานั้นจะเอาไปเคลมได้ทั้งหมดมันซ่อมโดยไม่เงิน