จะว่าไม่มีลูกแต่เพียงย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เรียกว่ามันไม่มีสามีเลยก็ว่าได้ในเมื่อขั้นแรกยังไมเกิดเลยแล้วแบบนี้สำหรับการที่เรานั้นจะมีอย่างอื่นมันจะมีไหมที่เรานั้นไม่มีไม่ใช่ว่าเรานั้นปิดกั้นตัวเราเองหรือยังไงนะบอกได้เลยว่าเรานั้นเปิดตัวของเรานั้นเองเต็มที่พอสมควรเรานั้นบอกได้เลยวามันไม่เจอคู่ยังไงเล่าในเมื่อมันไม่เจอเองเรานั้นเลยไมเสาะหาอะไรเท่าไหร่ในเมื่อมันไม่มีคือไม่มีเรานั้นได้วางแป็นให้ตัวเราเองได้แล้วในเมื่อมันไม่มีคู่การอยู่ตัวคนเดียวมันคือทางที่ใกล้เรานั้นมากที่สุดการที่เรานั้นจะต้อง บ้านพักคนชรา มันอยู่ไม่ค่อยไหกลจากเรานั้นเท่าไหร่หรอกสำหรับการที่เรานั้นจะต้องอยู่ลูกไม่มีผัวไม่มีไม่มีญาติพี่น้องจะมาดูแลกันเป็นลุกคนเดียวถามสิว่าอย่าสงนี้แล้วสำหรับบ้านพักคนชรามันจะอยู่ไกลจากเรานั้นเองหรือไม่สำหรับการที่เรานั้นจะอยู่ในสถานที่อย่างที่บ้านพักคนชราเรานั้นเลยบอกว่ามันไม่แปลกหรอก