ราดน้ำไม่ลงแต่ก่อนมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าสงสัยว่าเรานั้นจะปล่อยมันนานมากเกนิไปจากที่เคยเริ่มราดไม่ลงมันเริ่มที่จะไปเริ่มที่ไม่ค่อยได้แล้วเรานั้นน่าจะเริ่มแก้ตั้งนานแล้วแต่เรานั้นมัวแต่คิดว่ามันคงจะหายไปเองแล้วสุดท้ายที่เรานั้นคิดว่ามันจะหายไปเองบอกได้เลยว่ามันตอนนี้นะเหรอบแอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะสะสมมากพอสมควรเลยในการที่เรานั้นเจอก็เรานั้นไม่ทราบว่าในการแก้ปัญหาท่อตันมันจะสายเหนิไปหรือไม่นะแต่เรานั้นมี่ค่อยคิดอะไรมากค่อยๆแก้กันไปเรานั้นไม่อยากที่จะคิดมากมายแล้วในเมื่อเรานั้นไม่มีเงินจ้างในการที่จะให้ช่างมาทำแล้วเรานั้นอย่างมากสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะจัดการในการที่จะทำการแก้ในการแก้ปัญหาท่อตันเรานั้นเลยว่าลองไปก่อนดูเรานั้นคิดว่าถ้าให้ช่างมาทำในจบเลยมันสะดวกดีแต่เรานั้นเองแหละที่ไม่ค่อยสะดวกเงินเท่าไหร่เองในการแก้ในการแก้ปัญหา ท่อตัน ด้วยคนอื่นเรานั้นสะดวกทำเองมากว่า