การเดินทางด้วยรถตู้เป็นทางเลือกที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และเดินทางกันได้เป็นจำนวนมาก จึงได้รับความนิยมในการเดินทางทั้งการท่องเที่ยว และการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้ แต่รถตู้ที่ให้เช่านั้นก็มักพบว่ามีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้เสมอ และสร้างความไม่พึงพอใจของลูกค้าให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งปัญหาที่มักพบในรถตู้เช่ามีดังนี้

พนักงานขับรถไม่สุภาพ
ปัญหาพนักงานขับรถไม่สุภาพ เป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อย บริษัทควรใส่ใจในการอบรมพนักงานขับรถ และเลือกที่มีคุณสมบัติพร้อมในการมาปฏิบัติหน้าที่

รถที่นำมาให้บริการไม่ค่อยดี
บางครั้งเมื่อนำรถตู้มาให้บริการ ก็อาจพบว่ารถดูเก่าเกินไป มีกลิ่นอับ ไม่สะอาด ไม่มีรถให้เลือกหลายๆ แบบตามความต้องการ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าทั้งสิ้น

ไม่ยุติธรรม
บางครั้งเราก็พบว่าบริษัทให้เช่ารถตู้ไม่ยุติธรรม หากบริษัทเช่ารถตู้นั้นๆ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว เช่น การ เช่ารถตู้ภูเก็ต ตั้งราคาชาวไทยกับนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน หรือเอาเปรียบลูกค้าจากแหล่งอื่น ให้บริการสองมาตรฐาน สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ลูกค้าไม่เช่ารถตู้ต่อได้

บริษัทไม่มีความรับผิดชอบ
บริษัทเช่ารถตู้บางแห่งอาจไม่มีความรับผิดชอบในการให้บริการ ก็จะส่งผลให้ลูกค้าไม่ประทับใจ และไม่เช่ารถตู้ที่บริษัทนั้นๆ ในครั้งต่อไปอย่างแน่นอน

มีระบบไม่ดี
ไม่มีระบบที่ดี มีการบริหารงานที่ไม่ดี ส่งผลต่อปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งความล่าช้า ความไม่สะดวกสบาย และปัญหาอื่นๆ ทำให้เกิดความวุ่นวาย หรือเกิดความเสียหายต่อลูกค้า ลูกค้าก็จะไม่ประทับใจ

เงื่อนไขไม่ชัดเจน
บริษัทจะต้องมีเงื่อนการเช่าและการปฏิบัติในการใช้รถตู้ที่ชัดเจนเสมอ และจะต้องให้ลูกค้าตรวจสอบได้ง่าย รวมถึงมีความเข้าใจในการปฏิบัติได้อย่างดีที่สุด

ปัญหาเหล่านี้ยังคงพบเห็นได้เสมอๆ ดังนั้น ในการเช่ารถตู้นั้นจะต้องเลือกบริษัทที่มีมาตรฐาน มีการให้บริการที่ดี ก็จะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ได้มาก