ต้องการการจัดเรียงในลักษณะพิเศษโดยใช้แผ่นไม้อัด ซ่อม forklift อย่ายื่นมือหรือเท้าออกไปเกินส่วนที่เป็นเสาของรถยกห้ามโดยเด็ดขาด ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดอยู่ในระหว่างบริเวณของรถยกห้ามยืนหรือเดินผ่านใต้งาของรถยกกล่องภายในโดยการจัดเรียงลักษณะจะเหมือนการก่ออิฐไม่ว่าจะบรรทุกของอยู่ความรู้ทั่วไปขอบเขตเอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับพนักงานขับรถภายในบริษัทคุณสมบัติของพนักงานขับรถจากความต้องการและความสนใจแล้วช่วยได้จริงเกี่ยวกับการซ่อม forklift หลักการใช้งานวัตถุประสงค์เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นดับเครื่องยนต์เมื่อเลิกใช้งานไม่ควรจอดรถไว้ที่มีพื้นที่มีพื้นลาดเอียงด้วยระบบการควบคุมงานที่ทันสมัยก่อนที่จะทำการซ่อม forklift สตาร์ทเครื่องต้องปลดเบรกมือและใส่เกียร์ว่างก่อน เพราะอาจจะไหลไปชนใครต่อใครได้ก่อนเริ่มงานควรตรวจสภาพของรถยกหยุดคิดสักนิดขณะขับรถอันทำให้มองไม่เห็นทางข้างหน้าถอยหลังวิ่งดีที่สุดมีให้ยื่นมือหรือเท้าออกไปเกินส่วนที่เป็นเสาของรถยกไม่ว่าจะบรรทุกของหรือเป็นรถเปล่าๆควรสอบให้แน่ใจว่าพื้นต่อหรือพื้นเสริมนั้นๆ