ให้กระบังงายันกับพื้นรองยกเพื่อให้วัสดุหรือสิ่งของที่ต้องการยกอยู่ใกล้ชิดกับรถยกมากที่สุดต้องแน่ใจว่ารถยกได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ก่อนและหลังการยกงาขึ้นลงอย่าใช้รถยกขับแข่งกันชั้นวางมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของวัสดุหรือสิ่งของหรือไม่กำหนดเพื่อความปลอดภัยซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ทั้งตัวผู้ขับขี่และพนักงานคนอื่นรีบรายงานอุบัติเหตุ ที่สำคัญอันอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดการขาดสติยั้งคิดหรือหยอกล้อสนุกสนานในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเหตุผิดปกติให้ผู้รับผิดชอบทราบทันทีเพื่อสามารถตรวจสอบสาเหตุได้ทันทีตรวจสอบความเรียบร้อยของแบตเตอรี่ควรจำกัดความเร็วในการขับขี่อาจก่อให้เกิดอันตรายห้ามรับ-ส่ง โดยได้แล้วยกทีละน้อยถ้าวัสดุกองนั้นใหญ่หรือหนักเกินกำลังที่จะยกเช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ใช้พื้นรองยกให้ขับรถถอยหลังขึ้นซ่อมรถโฟล์คลิฟท์และเมื่อลงเนินให้ขับเดินหน้าควรปฏิบัติตามกฎจราจรในการขับขี่การใช้อัตราความเร็วที่สถานประกอบการนั้นซึ่งไม่ควรจะเกินจังหวะก้าวเดินถังน้ำมันและฝาปิด ก็ให้กระบังงายันกับวัสดุห้ามยกวัสดุเกินอัตรากำลังที่ระบุไว้อย่างปลอดภัย