รถโฟล์คลิฟท์มือสอง
รถโฟล์คลิฟท์ เป็นรถที่ถูกผลิตขึ้นสำหรับการดำเนินงานบนที่สูงเป็นหลัก มีด้วยกันหลายประเภท มีทั้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เครื่องยนต์ และระบบไฟฟ้า และมีความสูงในการใช้งานที่แตกต่างกันไป เพื่อใช้ในการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงดูแล และการบรรเทาทุกข์ของชุมชนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

รถโฟล์คลิฟท์มือสอง ที่เหมาะกับการใช้งานในที่สูง ต้องมีคุณสมบัติหลายๆ อย่างประกอบกัน เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ดังนี้

1. ต้องสามารถทำงานเหนือสิ่งกีดขวาง สามารถยืดบูมไปด้านข้างได้ เพื่อเอื้อมไปทำงานแนวราบในที่สูง หรือทำงานในซอกมุมต่างๆ สามารถเข้าถึงจุดต่างๆ ในที่สูงได้ถึงแม้จะมีสิ่งกีดขวาง
2. รับน้ำหนักได้มาก
3. ยกของขึ้นในที่สูงได้ง่าย
4. ยกคนขึ้นที่สูงได้ง่าย เพิ่มความสะดวก และความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่
5. มีพื้นที่ในการทำงานกว้างและมั่นคง
6. มีความสูงที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
7. พื้นยกระดับถาวร ต้องได้การรับรองแบบโดยสามัญวิศวกร ประกอบด้วยรั้วบน รั้วกลาง และแผ่นกันของตก มีความสูงตามมาตรฐาน และต้องสามารถรับแรงที่เกิดจากโหลดได้
8. หากใช้นั่งร้าน นั่งร้านที่ใช้จะต้องผ่านการตรวจสอบ ตรวจสภาพว่าพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัย
9. กระเช้ายกคน ต้องถูกออกแบบ ลงนามรับรองแบบ และกำกับดูแลการสร้างกระเช้าโดยวิศวกรผู้มีใบอนุญาต กว. สามัญ สาขาเครื่องกลหรือวิศวกรโครงสร้าง ทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนใช้งานโดยหัวหน้างานและตรวจสอบตรวจสภาพรอบ 12 เดือนโดยวิศวกร
10. ต้องใช้งานร่วมกับชุดลดความรุนแรงเนื่องจากการตกด้วยเสมอ หากปฏิบัติงานในความสูงมากกว่า 6 เมตรขึ้นไป
11. รถโฟล์คลิฟท์นั้นๆ จะต้องใช้งานโดยผู้ที่ผ่านการตรวจสุขภาพ และการอบรมมาอย่างดีแล้ว

การปฏิบัติงานบนที่สูง แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็ตาม ก็ย่อมเสี่ยงต่อความเสียหายทั้งทรัพย์สิน และชีวิตได้เสมอ ดังนั้น การปฏิบัติงาน จึงต้องเลือกรถที่มีความเหมาะสมต่องาน และความสูงที่รองรับการทำงานได้อย่างสะดวก รวมไปถึงสวมชุดป้องกันอันตรายจากการหล่นทุกครั้งที่เห็นสมควร