คือของแบบนี้มันว่าจะดีแค่ไหนไม่ใช่ใช้ได้ไม่กี่วัน 3 วัน 7 วันแล้วจะดีขึ้นเลยเราว่ามั่นเป็นไปไม่ได้สำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้อะไรแล้วจะดีขนาดนั้นขนาดว่ามันคือครีมเทวดามันคือครีมผีบอกยังไงเสียมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการที่เรานั้นจะใช้มันจะต้องใช้เวลานะในส่วนนี้มันสมควรในการที่เรานั้นจะทำใจในเรื่องของระยะเวลาในการทีเรานั้นจะใช้ ครีมน้ำผึ้งป่า ให้ได้ว่ามั่นยังไงบ้างสำหรับการที่เรานั้นจะจัดการในการใช้ระยะเวลาสำหรับการที่เรานั้นจะใช้กันเป็นปีๆกว่าที่จะดีขึ้นไม่ใช่สามวันเจ็ดวันจะได้ผลเราว่ามั่นเป็นแบบนั้นมันคือการหวังแบบลมแล้งๆสำหรับการที่เรานั้นจะใช้ครีมน้ำผึ้งป่าแบบนั้นเรานั้นคิดมาดีแล้วสำหรับการที่เรานั้นจะใช้เรานั้นไม่ได้คาดหวังในเรื่องของการใช้ครีมน้ำผึ้งป่าแบบไม่กี่วันจะได้ผลต้องใช้เวลาพอสมควรเลย