สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวัน รวมถึงแต่ละฤดูนั้น ไม่ได้ส่งผลต่อเพียงมนุษย์และพืชผักเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้วย
สำหรับการเลี้ยงสัตว์ที่มีความละเอียดอ่อนอย่างปลาก็เช่นเดียวกัน สภาพอากาศจะมีผลต่อปลาที่เลี้ยงอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นหน้าฝน หรือหน้าหนาวก็ตาม
ในช่วงหน้าฝน น้ำฝน และสภาพอากาศมีผลต่อปลาได้มาก ทำให้อาจเกิดโรคระบาด หรือทำให้ปลายตาย เสี่ยงต่อการขาดทุน และทำให้เกิดเป็นปัญหาเรื้อรัง ในช่วงหน้าหนาวก็อาจเกิดปัญหาขึ้นกับปลาที่เลี้ยงได้ด้วย

ในช่วงหน้าหนาว อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ปลาที่เลี้ยงปรับตัวไม่ทันจึงอยู่ในภาวะอ่อนแอ ง่ายต่อการติดเชื้อซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มเข้าสู่ในช่วงฤดูหนาว อากาศเย็น คุณภาพน้ำมีการเปลี่ยนแปลงมากส่งผลให้สัตว์น้ำโดยเฉพาะ ปลาเครียด อ่อนแอไม่กินอาหาร และเกิดโรคได้ง่าย โรคระบาดปลามักจะเกิดในช่วงปลายฤดูฝนต่อกับต้นฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพแวดล้อมและคุณสมบัติของน้ำมีการเปลี่ยนแปลงมากทำให้ปลาเครียด เป็นสาเหตุให้เชื้อโรคต่างๆ เข้าทำอันตรายต่อปลาได้ง่าย
คำแนะนำสำหรับการเพาะพันธุ์ปลาในฤดูหนาว
1. ปัญหาเรื่องสภาวะอากาศแปรปรวน อุณหภูมิที่สูงเกินไปในช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้ลูกปลานิลที่อนุบาลในกระชังลดการกินอาหารลง วิธีแก้ไข ให้ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำภายในฟาร์ม และสร้างบ่อพักน้ำ
2. ปัญหาเรื่องอุณหภูมิที่สูงเกินไปในช่วงฤดูร้อนและอุณหภูมิต่อช่วงฤดูหนาวทำให้ผลผลิตลูกปลาลดลง วิธีแก้ไข ใช้วิธีการพลางแสงเพื่อลดอุณหภูมิของน้ำ โดยอาจใช้ตาข่ายพรางแสง หรือทำหลังคาคลุมกระชังสำหรับการอนุบาลลูกปลานิล
3. เรื่องคุณภาพและปริมาณไข่ไม่ดีในหน้าหนาว อุณหภูมิต่อทำให้การฟักไข่ใช้เวลานานกว่าปกติ วิธีแก้ไข ทำหลังคาคลุมกระชังสำหรับบ่อพ่อ-แม่พันธุ์ และบ่อเพาะพันธุ์ ส่วนในฤดูหนาวจะยืดระยะเวลาในการเก็บไข่
4. ปัญหาเชื้อรา อาการปลาไม่กินอาหาร เป็นแผลที่ผิวหนัง ปลายครีบขาว ปลาลอยที่ผิวน้ำ ซึ่งจะสามารถพบ ตลอดทั้งปีช่วงเปลี่ยนฤดู หรือ ช่วงการขนย้ายลูกปลา วิธีแก้ไข ใช้เกลือ 1 ช้อนชาต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ ออกซี่เตตราไซคลิน 5 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร แช่ในระหว่างการขนย้าย และใช้ออกซี่เตตราไซคลิน 3-4 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ผสมอาหารให้ปลากิน
หนทางการแก้ไขปัญหาในการเพาะพันธุ์ปลาในหน้าหนาวนี้ สามารถนำไปใช้เพื่อการดูแลปลาที่ดี และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาใน กระชังบก กระชังปลา ในบ่อดิน หรือในลักษณะอื่นๆ ก็จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน